Skyve akustiske partisjoner
NÅR DU TRENGER BEST LYDISOLASJON


Om akustiske partisjoner

   For tiden vi produsere halv - eller helautomatisk akustiske skillevegger „Wallux Slide". Det er gjort av typisk tung og massive partisjoner. Tykkelse og størrelse garanterer god lyd eller støyisolasjon. Hver partisjon henges på hjulene og har mulighet flyttes på bane i taket. Vertikale paneler med tette kanter som binder seg tett til hverandre og gjør lydtetting mulig. Avstanden mellom taket og gulvet er samtidig forseglet ved hjelp av elektromekaniske teleskopiske terskler i panelet. Derfor kan partisjonen bli montert eller demontert i løpet av flere minutter.


FÅ ET ESTIMAT OG FORSLAG


 .